Záruka na jazdené vysokozdvižné vozíky

Záruka na jazdené vysokozdvižné vozíky

Jazdené vysokozdvižné vozíky z  našej ponuky prešli kontrolou technického stavu. V prípade vykazovania známok opotrebenia ,prípadne nefunkčnosti niektorých komponentov, boli tieto komponenty vymenené alebo zrepasované.

Stále sa však jedná o jazdené vysokozdvižné vozíky, ktoré sa nemôžu porovnávať s technickým stavom nových VZV ( s výnimkou vysokozdvižných vozíkov, ktoré prešli kompletnou Generálnou opravou).

Jazdené vysokozdvižné vozíky v cenovom rozmedzí 3000-5000 (podľa typu VZV) sú vhodné do menej náročnej prevádzky, kde sa nevyžaduje nepretržitá prevádzka vysokozdvižného vozíka. Sú to vozíky v bežnom stave, prípadne po čiastočnej oprave, boli skontrolované, no nie je možné garantovať dokonalú spoľahlivosť každého komponentu ( aj keď to nie je vylúčené) v náročnej prevádzke.

Na tieto vysokozdvižné vozíky však poskytujeme záruku na funkčnosť  hlavných komponentov, ako sú motor, hydrodynamický menič  (hydrospojka) , prevodovka, diferenciál,  po dobu 6 mesiacov. Táto garancia chráni zákazníka pred situáciou,  že VZV v pracovnom nasadení nebude po určitom čase schopný prevádzky a vyžadoval by si finančne náročnú opravu.

Záruka sa však nevzťahuje na bežne závady vyplývajúce z veku a opotrebenia VZV, ktorých odstránenie nie je finančne náročné a zákazník ich dokáže väčšinou odstrániť sám. Medzi takéto patria: hyd. hadice,  čepy, ložiská, elek. inštalácia, druhotné časti hlavných komponentov ako sú štartér, alternátor, čerpadlá, ktorých cena sa pohybuje v rozmedzí  cca 30-150,-

Pri takýchto závadách však poskytujeme poradenstvo pri ktorom dokážeme zákazníkovi telefonicky diagnostikovať poruchu  a odporučiť najvhodnejšie riešenie na jej odstránenie. Rovnako je samozrejmosťou dodávka náhradných dielov. V prípade, že by zákazník nevedel poruchu odstrániť, poskytujeme servisný zásah.

Pri našich vysokozdvižných vozíkoch sa však snažíme takéto riziko v čo najväčšom rozsahu eliminovať , je však nezmyselné tvrdiť , že vozíky z našej ponuky sú „nesmrteľné :)“, zvlášť pokiaľ sú ponúkané  za bazárové ceny.

Pri zakúpení vozíka však ponúkame ochotné jednanie a poradenstvo, ktoré Vám aj do budúcna zaručí funkčnosť  a prevádzkyschopnosť vysokozdvižného vozíka. S našimi zákazníkmi naďalej udržujeme kontakt a pri riešení akéhokoľvek problému sme mu k dispozícii.

Vo všeobecnosti platí čim vyššia obstarávacia cena VZV, tým viac komponentov bolo repasovaných a dôkladne prekontrolovaných.

 Samostatnou skupinou sú však vozíky, ktoré prešli kompletnou Generálnou opravou. Na tieto vozíky poskytujeme plnú záruku 24 mesiacov na celý stroj a sú technickým stavom porovnateľné s technickým stavom nového VZV. Cena týchto VZV je výrazne vyššia a pripravujeme ich väčšinou na objednávku.

Sme schopný ročne predať cez 70ks vysokozdvižných vozíkov a naše stroje pracujú na území celého Slovenska. Preto sa snažíme šíriť svoje obchodné meno v čo najlepšom svetle a vytvárať spokojné referencie.