test

ONLINE

REFERENCIE:

1) spĺňa VZV vaše očakávania na produktivitu ?
2) spĺňa sľúbenú kvalitu ?
3) ako hodnotíte pomer cena/kvalita ?
4) zvažovali by ste pri ďalšom nákupe rovnaký stroj ?
5) má VZV nejaké nedostatky ?